Quy trình tổ chức và trách nhiệm Quản lý theo 2429

75.000 

Bộ Quy trình tổ chức và trách nghiệm quản lý gồm: 01 quy trình, 02 quyết định và 06 biểu mẫu đi kèm. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.