Bộ tài liệu – hồ sơ chương IX theo 2429

Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 9 (Quản lý thông tin) theo quyết định 2429. Bao gồm 03 quy trình, 05 biểu mẫu gốc và 05 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.