Phần mềm quản lý mẫu thử nghiệm ISO 17025 v2.0

Giá liên hệ

– Phần mềm hỗ trợ quản lý mẫu cho các phòng thử nghiệm tuân thủ theo ISO 17025. Phần mềm với các module về: Quản lý mẫu, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý nhân sự, quản lý hóa chất – vật tư, quản lý công việc. Phần mềm hoạt động trên cả 2 nền tảng Online và Offline.

– Phần mềm phù hợp với các phòng Lab trong các lĩnh vực như: Lĩnh vực thử nghiệm cơ; Lĩnh vực thử nghiệm điện; Lĩnh vực thử nghiệm sinh học;  Lĩnh vực thử nghiệm hóa học; Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng; Lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy;  Lĩnh vực đo lường và hiệu chuẩn; Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm, thực phẩm…