Quy trình Kiểm soát tài liệu theo 2429

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.

Bộ Quy trình Kiểm soát tài liệu gồm: 02 quy trình, 06 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.