Kính gửi các anh chị học viên!

Để tuân thủ quy định về việc cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia các khóa tập huấn do QLAB tổ chức. Để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho các học viên, chúng tôi cung cấp biểu mẫu để học viên tự cung cấp thông tin. Các học viên chỉ cần cung cấp thông tin 1 lần, các khóa học sau sẽ không cần khai báo lại thông tin.

Thông tin cung cấp là căn cứ quan trọng để chúng tôi xét điều kiện cấp giấy chứng nhận tham gia cho học viên. Các anh/chị học viên vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin đặc biệt phần bằng cấp chuyên môn.

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của học viên sẽ được bảo mật. Rất cảm ơn các anh/chị học viên đã tin tưởng và lựa chọn tham gia các khóa tập huấn của QLAB.

Bấm vào hình bên dưới để nộp hồ sơ.