Bộ tài liệu – hồ sơ chương V theo 2429

150.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 5 (Quản lý thiết bị) theo quyết định 2429. Bao gồm 01 quy trình, 11 biểu mẫu gốc và 11 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.

Danh mục: Từ khóa: ,