Bộ tài liệu – hồ sơ chương V theo 2429

Giá gốc là: 300.000 ₫.Giá hiện tại là: 150.000 ₫.

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 5 (Quản lý thiết bị) theo quyết định 2429. Bao gồm 01 quy trình, 11 biểu mẫu gốc và 11 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.