Bộ tài liệu – hồ sơ chương VIII theo 2429

Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 8 (Quản lý quá trình xét nghiệm) theo quyết định 2429. Bao gồm 11 quy trình, 32 biểu mẫu gốc và 32 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.