Quy trình Quản lý hồ sơ theo 2429

Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

Bộ Quy trình Quản lý hồ sơ gồm: 01 quy trình, 03 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.