Bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 phiên bản 2.0

Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.

Bộ tài liệu đầy đủ gồm 12 chương với 5 cuốn sổ tay, 35 quy trình quản lý và 150 biểu mẫu gốc. Đặc biệt có sẵn tất cả các biểu mẫu đã ghi nội dung để các đồng nghiệp tham khảo hoàn thiện hồ sơ. Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 169 tiêu chí theo quyết định 2429. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm các mẫu Quy trình xét nghiệm, quy trình vạn hành thiết bị, các hướng dẫn công việc.