Bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

5.000.000 

Bộ tài liệu đầy đủ gồm 3 cuốn sổ tay, 39 quy trình quản lý và 160 biểu mẫu. Đáp ứng đầy đủ 25 yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm các mẫu Quy trình xét nghiệm, quy trình vận hành thiết bị, các hướng dẫn công việc…. Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí trong 12 tháng khi khách hàng sử dụng bộ tài liệu.