Bộ tài liệu – hồ sơ chương VI theo 2429

100.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 6 (Đánh giá nội bộ) theo quyết định 2429. Bao gồm 01 quy trình, 05 biểu mẫu gốc và 05 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.

Danh mục: Từ khóa: ,