Quy trình Đánh giá sự thay đổi giữa các lô thuốc thử theo CLSI EP26

Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.

Bộ Quy trình, hồ sơ mẫu “Đánh giá sự thay đổi giữa các lô thuốc thử” gồm: 01 quy trình, 01 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.