Quy trình So sánh liên phòng

120.000 

Quy trình So sánh liên phòng và hồ sơ mẫu tham khảo. Quy trình dùng thay thế khi không có sẵn các chương trình ngoại kiểm. Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 2429 và ISO 15189. Tài liệu gồm: 01 Quy trình, 04 biểu mẫu để áp dụng. Ngoài ra, còn có các biểu mẫu có sẵn nội dung để tham khảo cách làm.