Bộ tài liệu – hồ sơ chương X theo 2429

200.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 10 (Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa) theo quyết định 2429. Bao gồm 03 quy trình, 6 biểu mẫu gốc và 6 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.