Bộ tài liệu – hồ sơ chương XI theo 2429

120.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 11 (Cải tiến liên tục) theo quyết định 2429. Bao gồm 01 quy trình, 03 biểu mẫu gốc và 03 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.