Bộ tài liệu – hồ sơ chương XII theo 2429

200.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 12 (Cơ sở vật chất và an toàn) theo quyết định 2429. Bao gồm 04 quy trình, 18 biểu mẫu gốc và 18 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.