Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp theo ISO 15189

Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

Bộ Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp: 01 quy trình, 02 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.