Bộ tài liệu – hồ sơ chương I theo 2429

Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 225.000 ₫.

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 1 theo quyết định 2429. Bao gồm 3 quy trình, 10 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.