Tag Archives: chương XII 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương XII – Cơ sở vật chất và An toàn theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 27 tiêu chí về “Cơ sở vật chất và an toàn” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng […]