Lưu trữ của tác giả: QLAB

Hướng dẫn chi tiết sử dụng bộ tài liệu hỗ trợ xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429

I. GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu chung Quyết định số 2429/QĐ-BYT – Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học được bộ Y tế ban hành ngày 12/6/2017. Đây là được coi là bộ tiêu chuẩn của Việt Nam về QLCL cho các phòng xét nghiệm. Nội dung được xây dựng […]

Cách đổi tên hiển thị trong Google Meet cho máy tính, điện thoại cực dễ

Hiện tại, Chất lượng xét nghiệm (QLAB) chúng tôi tổ chức rất nhiều khóa tập huấn trực tuyến trên nền tảng Google Meet. Để hỗ trợ các học viên có thể dễ dàng đổi tên tài khoản nhằm giúp việc xác thực thông tin trong khi tham gia các buổi tập huấn thuận tiện hơn. […]

Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ chỉ số chất lượng theo 2429

Hồ sơ chỉ số chất lượng là một trong 3 bộ hồ sơ thuộc chương I: Tổ chức và quản trị phòng xét nghiệm theo quyết định 2429. Cụ thể yêu cầu này nằm trong mục 1.7: “PXN có xây dựng các chỉ số chất lượng thuộc cả 3 giai đoạn của quá trình XN, […]

Các thủ tục cần có để xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản 2017 có rất nhiều thay đổi so với phiên bản 2005. ISO/IEC 17025 :2017 tổng quát hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Bên cạnh đó nó tiếp cận theo hướng kết quả của quá trình thay vì mô tả các nhiệm vụ và các bước. Đặc biệt tư […]

Tổng hợp hướng dẫn chuẩn bị minh chứng phục vụ kiểm tra theo 2429

Bạn đã thực hiện đầy đủ các bộ hồ sơ của tiêu chí 2429 và đến lúc đoàn kiểm tra đánh giá. Bạn sẽ phải lọc các minh chứng cho đúng thứ tự với từng tiêu chí. Bạn đang bị rối khi lọc và đưa ra minh chứng phù hợp. Chúng tôi đã có các […]

Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của 12 chương theo 2429

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất các hướng dẫn về cách ghi chép từng biểu mẫu trong bộ tài liệu HTQLCL theo 2429. Để giúp các PXN thuận tiện hơn trong việc theo dõi và thực hiện. Chúng tôi xin tổng hợp lại các hướng dẫn ghi chép cho trên 150 biểu mẫu trong […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương XII – Cơ sở vật chất và An toàn theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 27 tiêu chí về “Cơ sở vật chất và an toàn” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XI theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương XI – Cải tiến liên tục theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Cải tiến liên tục” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương X theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương X – Xác định sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 6 tiêu chí về sự không phù hợp, hành […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương IX theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương IX – Quản lý thông tin theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 7 tiêu chí về “Quản lý thông tin” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu […]