Lưu trữ thẻ: chương VI 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương VI theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương VI – Đánh giá nội bộ theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 9 tiêu chí về “Đánh giá nội bộ” theo bộ tiêu chí 2429 Cách ghi chép các biểu mẫu […]