Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương III theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã có hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương III – Quản nhân sự theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể như:

  1. Hướng dẫn thực hiện 17 tiêu chí về “Nhân sự” theo bộ tiêu chí 2429
  2. Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu trong hồ sơ Quản lý nhân sự theo 2429
  3. Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu Quản lý đào tạo theo 2429
  4. Cách ghi chép các biểu mẫu Đánh giá năng lực nhân viên theo 2429

Khi tuân thủ các hướng dẫn này của chúng tôi các PXN đã có bộ hồ sơ chương 3 rất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đôi khi trong lúc các đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ và đặt câu hỏi thì nhân viên lại không nhớ để đưa ra đúng minh chứng cho từng tiêu chí.

Do vậy, để thuận tiện cho các PXN theo dõi từng tiêu chí và dễ dàng cung cấp minh chứng cho các đoàn kiểm tra. Chúng tôi hướng dẫn cách chuẩn bị minh chứng cho 17 tiêu chí chương III theo quyết định 2429. Đây cũng chính là sự tương quan giữa bộ tài liệu 2429 chúng tôi cung cấp và quyết định 2429 của BYT.

YÊU CẦU HỒ SƠ MINH CHỨNG
3.1. PXN xây dựng yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết cho từng vị trí trong PXN Đề án vị trí việc làm: mã số QĐXN 01
3.2. PXN có xây dựng bản mô tả công việc bao gồm trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ cho tất cả nhân viên  Biểu mẫu: Bản mô tả công việc (mã số XN-BM 5.3.1/03)
3.3. Nhân viên PXN được đào tạo phù hợp để đảm nhận các công việc được giao  – Biểu mẫu: Bản mô tả công việc (mã số XN-BM 5.3.1/03)

– Biểu mẫu: Phiếu đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/03)

– Biểu mẫu: Kết quả đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/05)

– Biểu mẫu: Lý lịch cá nhân (mã số XN-BM 5.3.1/02)

– Lưu các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

3.4. PXN có quy trình quản lý nhân sự và lưu hồ sơ nhân sự  – Quy trình quản lý nhân sự: Mã số XN-QTQL 5.3.1

– Hồ sơ quản lý nhân sự: Mã số XN-HS 5.3.1

3.5. Người được phép ký duyệt kết quả có đủ năng lực theo quy định  – Sổ tay chất lượng: Mã số XN-STCL (nêu chính sách về ký duyệt kết quả)

– Biểu mẫu: Thẩm quyền ký (mã số XN-BM 5.1.1/02)

– Biểu mẫu: Lý lịch cá nhân (mã số XN-BM 5.3.1/02)

 

3.6. Trưởng PXN có quyết định bổ nhiệm bằng văn bản  – Quyết định bổ nhiệm/phân công trưởng/phụ trách phòng xét nghiệm.
3.7. PXN có phân công/bổ nhiệm nhân viên QLCL và quản lý kỹ thuật với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng – Quyết định bổ nhiệm/phân công nhân viên QLCL và QLKT

– Đề án vị trí việc làm mã số QĐXN 01

– Biểu mẫu: Bản mô tả công việc (mã số XN-BM 5.3.1/03)

3.8. PXN có đào tạo định hướng/giới thiệu cho nhân viên mới và nội dung giới thiệu bao gồm:  – Quy trình quản lý đào tạo: Mã số XN-QTQL

– Biểu mẫu: Kế hoạch giám sát và phân công giám sát nhân viên mới (mã số XN-BM 5.3.2/07)

– Biểu mẫu: Hướng dẫn nhân viên mới (mã số XN-BM 5.3.2/08 ).

 

 

 

 

a) Giới thiệu về tổ chức;
b) Giới thiệu về PXN;
c) Các điều khoản công việc;
d) Cơ sở vật chất;
e) Sức khỏe và an toàn PXN;
3.9. PXN có đánh giá nhân viên mới sau tập huấn/ đào tạo  – Biểu mẫu: Kết quả đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/05)
3.10. PXN có kế hoạch và thực hiện giám sát nhân viên mới sau khi được phân công nhiệm vụ trong khoảng thời gian tối thiểu 1 năm  – Biểu mẫu: Kế hoạch giám sát và phân công giám sát nhân viên mới (mã số XN-BM 5.3.2/07)
3.11. PXN có thực hiện chương trình tập huấn bắt buộc cho nhân viên, bao gồm những nội dung sau:  – Biểu mẫu: Sổ theo dõi đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/04)

– Biểu mẫu: Kết quả đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/05)

– Biểu mẫu: Xem xét hiệu quả quả đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/06)

– Cam kết đạo đức nghề nghiệp : QĐXN 02

– Biểu mẫu: Cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng công việc (mã số XN- BM 5.1.1/04)

 

a) Hệ thống QLCL;
b) Các quá trình (luồng công việc) và các quy trình thực hiện;
c) Hệ thống thông tin PXN;
d) Sức khỏe và an toàn PXN;
e) Bảo mật thông tin khách hàng;
f) Đạo đức nghề nghiệp bao gồm tránh xung đột quyền lợi;
3.12. PXN có quy trình đánh giá năng lực nhân viên  – Quy trình đánh giá năng lực nhân viên : Mã số XN-QTQL 5.3.3
3.13. PXN thực hiện đánh giá năng lực nhân viên định kỳ hằng năm  – Biểu mẫu: Kế hoạch đánh giá năng lực nhân viên (mã số XN- BM 5.3.3/01)

– Biểu mẫu: Phiếu đánh giá năng lực nhân viên (mã số XN- BM 5.3.3/02)

– Biểu mẫu: Xem xét năng lực nhân viên (mã số XN- BM 5.3.3/03)

3.14. PXN có đánh giá kết quả công tác của nhân viên theo định kỳ  – Lưu bản sao đánh giá công chức/viên chức hàng năm của đơn vị.
3.15. PXN có xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho từng nhân viên  – Biểu mẫu: Phiếu yêu cầu đào tạo cá nhân (mã số XN-BM 5.3.2/01)

– Biểu mẫu: Kế hoạch đào tạo (mã số XN-BM 5.3.2/02)

3.16. Nhân viên PXN có tham gia vào các chương trình đào tạo liên tục theo quy định  – Đào tạo bên ngoài: Lưu giữ các kết quả đào tạo liên tục như giấy chứng nhận, chứng chỉ…

– Đào tạo nội bộ:

+ Biểu mẫu: Sổ theo dõi đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/04)

+ Biểu mẫu: Kết quả đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/05)

3.17. PXN có lưu hồ sơ nhân sự của tất cả nhân viên, bao gồm những nội dung sau – Hồ sơ nhân sự của từng cá nhân: Mã số XN-HS 5.3.1. Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao chứng chỉ hoặc bằng cấp;

+ Lý lịch cá nhân (mã số XN-BM 5.3.1/02).

+ Bản mô tả công việc (mã số XN-BM 5.3.1/03).

+ Bảng phân công định hướng cho nhân viên mới (mã số XN-BM 5.3.1/06).

+ Sổ theo dõi đào tạo nội bộ (mã số XN-BM 5.3.2/04)

+ Phiếu đánh giá năng lực nhân viên (mã số XN- BM 5.3.3/02)

+ Phiếu báo cáo sự cố (mã số XN- BM 5.12.1/07).

+ Phiếu tiêm chủng (mã số XN-BM 5.3.1/04)

 + Phiếu kê khai khám sức khỏe (mã số XN-BM 5.3.1/05).

 

Trên đây là các hồ sơ minh chứng mà PXN cần chuẩn bị để đáp ứng 17 tiêu chí chương 3 theo quyết định 2429. Các bạn có thấy dễ thực hiện không? Rất dễ để đáp ứng đủ 17 tiêu chí này nếu áp dụng đầy đủ bộ tài liệu 2429 chúng tôi cung cấp.

Bạn có thể đặt mua online bộ tài liệu – hồ sơ mẫu chương III phiên bản mới nhất

tại đây để được giảm ngay tới 17%!

Có thể nói, hiện không thể tìm đâu ra bộ tài liệu chuẩn mực và có hướng dẫn chi tiết để thực hiện QLCL theo 2429 như chúng tôi đang cung cấp. Ngoài việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn online qua web. Chúng tôi còn hỗ trợ 24/24 qua điện thoại, email, zalo …Vậy còn chờ gì nữa mà các bạn không đăng ký sử dụng bộ tài liệu của chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH chất lượng xét nghiệm Y học (QLAB): 

Hotline: 0913.334.212

Cao Văn Tuyến/ 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

Facebook: fb.com/chatluongxetnghiem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *