Tag Archives: chương 3

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương III theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã có hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương III – Quản nhân sự theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể như: Hướng dẫn thực hiện 17 tiêu chí về “Nhân sự” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu trong […]