Lưu trữ thẻ: nội kiểm

Những sai lầm về nội kiểm mà nhiều phòng xét nghiệm đang mắc phải

Nội kiểm là yêu cầu bắt buộc đối với các PXN trước khi thực hiện trên mẫu bệnh nhân. Tuy nhiên không phải phòng xét nghiệm nào cũng xây dựng và áp dụng được một quy trình nội kiểm đúng đắn. Qua quan sát thực tế chúng tôi nhận thấy hiện tại một số phòng […]