Lưu trữ thẻ: chương 4

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương IV theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã có hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương IV – Cung cấp dịch vụ và quản lý khách hàng theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể như: Hướng dẫn thực hiện 10 tiêu chí về “Dịch vụ và Quản lý khách hàng” theo bộ tiêu […]