Tag Archives: chương 2

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương II theo quyết định 2429

Ở phần trước, chúng tôi đã có các bài hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương II – Quản lý tài liệu và hồ sơ theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể như: 1. Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Tài liệu và hồ sơ” theo bộ tiêu chí 2429 […]