Lưu trữ thẻ: chương 11 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XI theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương XI – Cải tiến liên tục theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Cải tiến liên tục” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu […]