Lưu trữ thẻ: chương 1

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương I theo quyết định 2429

Chúng tôi đã có các bài hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương I bộ tiêu chí 2429, cụ thể như: Hướng dẫn xây dựng hồ sơ “Tổ chức quản lý” theo bộ tiêu chí 2429 và ISO 15189:2012. Hướng dẫn xây dựng Sổ tay chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí […]