Quy trình đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 15189

Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

Bộ Quy trình, hồ sơ mẫu “Đánh giá rủi ro” gồm: 01 quy trình, 03 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.