Quy trình Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 15189

120.000 

Bộ Quy trình, hồ sơ mẫu “Đánh giá nội bộ” gồm: 01 quy trình, 05 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.