Bộ hồ sơ phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp I, cấp II

    Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.000.000 ₫.

    Bộ hồ sơ cấp phép phòng xét nghiệm đạt An toàn sinh học cấp I, cấp II