Atlas Hình thái và Kỹ thuật xét nghiệm tinh dịch đồ

Original price was: 80.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.

Cuốn Atlas hình thái & xét nghiệm tinh dịch đồ được dịch, biên tập dựa trên “Laboratory manual for the examination and processing of human semen” năm 2010 và 2021 của Tổ chức Y tế thế giới. Nội dung của cuốn sách gồm 4 phần chính: Quy trình xét nghiệm tinh dịch đồ; Atlas hình thái tinh trùng; Một số hình ảnh tinh trùng bất thường; Phụ lục bổ sung.