Tag Archives: hướng dẫn 2429

Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của 12 chương theo 2429

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất các hướng dẫn về cách ghi chép từng biểu mẫu trong bộ tài liệu HTQLCL theo 2429. Để giúp các PXN thuận tiện hơn trong việc theo dõi và thực hiện. Chúng tôi xin tổng hợp lại các hướng dẫn ghi chép cho trên 150 biểu mẫu trong […]