Tag Archives: chương VII 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương VII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương VII – Quản lý mua sắm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và sinh phẩm theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 17 tiêu chí về “Quản lý mua sắm thiết bị, […]