Lưu trữ thẻ: chương V 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương V theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương V – Quản lý trang thiết bị theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể như: Hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí về “Quản lý trang thiết bị” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các […]