Lưu trữ thẻ: chương IX 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương IX theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương IX – Quản lý thông tin theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 7 tiêu chí về “Quản lý thông tin” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu […]