Tag Archives: chương 8 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương VIII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương VIII – Quản lý quá trình xét nghiệm theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 27 tiêu chí về “Quản lý quá trình xét nghiệm” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi […]