Quy trình mua dịch vụ và dụng cụ thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Giá gốc là: 250.000 ₫.Giá hiện tại là: 120.000 ₫.

Bộ tài liệu – hồ sơ mua dịch vụ và dụng cụ thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bao gồm 01 quy trình, 07 biểu mẫu.