Khóa tập huấn thực hành “Áp dụng Six Sigma trong quản lý chất lượng phòng xét nghiệm”

1.000.000 

Nội dung đào tạo: “Tập huấn thực hành “Áp dụng Six Sigma trong quản lý chất lượng phòng xét nghiệm” 
1.Giới thiệu tổng quan về Six Sigma, TE, DMAIC
2.Hướng dẫn tính toán Six Sigma theo 4 cách khác nhau.
3.Ứng dụng Six Sigma: lựa chọn quy tắc QC, tần xuất QC…
4.Thực hành tính toán Six Sigma cho đơn vị PXN.