Khóa tập huấn Chuyên đề kỹ thuật xét nghiệm Tinh dịch đồ theo WHO 2021

500.000 

Tập huấn “Chuyên đề kỹ thuật xét nghiệm Tinh dịch đồ theo WHO 2021”

Buổi 1:
– Thu thập, chuẩn bị mẫu tinh dịch, khảo sát đại thể ban đầu.
– Quy trình đánh giá độ di động.
– Quy trình đánh giá mật độ và số lượng tinh trùng.
– Xử lý mẫu không có tinh trùng trong tinh dịch.
Buổi 2:
– Quy trình nhuộm và đánh giá tỉ lệ sống chết của tinh trùng (phân tích hình ảnh)
– Quy trình nhuộm và đánh giá hình thái tinh trùng (phân tích hình ảnh)
– Sai số thường gặp trong xét nghiệm tinh dịch đồ
– Ý nghĩa các thông số xét nghiệm tinh dịch đồ.