CBC-3D® Control – Vật liệu nội kiểm (QC) cho máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu

  Giá liên hệ

  Tên sản phẩm: CBC-3D® Control – Vật liệu nội kiểm (QC) cho máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu

  Mã sản phẩm: CBC3D

  Hãng, nước sản xuất:  R&D Systems, Mỹ

  Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016

  Quy cách đóng gói: 3×3 mL (3 Level L, N, H)

  Đơn vị tính: 01 bộ

  Thời hạn sử dụng: Độ ổn định của lọ đóng nắp là 105 ngày; Độ ổn định khi đã mở nắp là 14 ngày.

  Hãng máy tương thích: ABBOTT, SIEMENS, SYSMEX, Beckman Coulter, NIHON KOHDEN, HORIBA, MINDRAY, SFRI, URIT, DIALAB, DIRUI, BAYER…và rất nhiều hãng khác…