Bộ tài liệu – hồ sơ chương VII theo 2429

200.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ mẫu của chương 7 (Dịch vụ và vật tư bên ngoài) theo quyết định 2429. Bao gồm 02 quy trình, 10 biểu mẫu gốc và 10 biểu mẫu có nội dung để tham khảo cách thực hiện.

Danh mục: Từ khóa: ,