Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

Sản phẩm bán chạy

Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 99.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 80.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 225.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 99.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.

KIẾN THỨC - KINH NGHIỆMXem tất cả

Hướng dẫn chi tiết sử dụng bộ tài liệu hỗ trợ xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429

I. GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu chung Quyết định số 2429/QĐ-BYT – Tiêu chí đánh [...]

Xem chi tiết
Cách đổi tên hiển thị trong Google Meet cho máy tính, điện thoại cực dễ

Hiện tại, Chất lượng xét nghiệm (QLAB) chúng tôi tổ chức rất nhiều khóa tập [...]

2 Các bình luận

Xem chi tiết
Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ chỉ số chất lượng theo 2429

Hồ sơ chỉ số chất lượng là một trong 3 bộ hồ sơ thuộc chương [...]

Xem chi tiết
Các thủ tục cần có để xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản 2017 có rất nhiều thay đổi so với [...]

Xem chi tiết
Tổng hợp hướng dẫn chuẩn bị minh chứng phục vụ kiểm tra theo 2429

Bạn đã thực hiện đầy đủ các bộ hồ sơ của tiêu chí 2429 và [...]

Xem chi tiết
Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của 12 chương theo 2429

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất các hướng dẫn về cách ghi chép từng [...]

Xem chi tiết
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu [...]

Xem chi tiết
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XI theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu [...]

Xem chi tiết